JONG JAGTERS BESOEK DIE NOORD-KAAP

Mar 27, 2024 | Articles

Die Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging (SJB) wil van hierdie geleentheid gebruik
maak om alle borge en rolspelers wat dit weer eens moontlik gemaak het om 18 skoliere (12
seuns en 6 dogters) wat in die natuur belangstel, ‘n verreikende opleidingsessie te laat ervaar.
Die kursus se doel was om die historiese jagkultuur aan die jeug oor te dra asook ‘n
geleentheid om die begrip “volhoubare benutting” prakties te kon uitleef. Die skoliere kon
reeds as laerskool leerders die Veldskool oor ‘n periode van 3 dae asook die Skietkliniek oor
‘n periode van 1 dag onder bekwame en entoesiastiese opleidingsbeamptes/mentors
deurloop. Hierdie laaste gedeelte van die opleidingskursus bied geleentheid aan elke student
om onder mentorskap sy voorsitplek te kon kies en voorberei, eie springbok te skiet, reg te
ontwei, af te slag, uitmekaar te maak en die leerskool van vleisbewerking te kan ervaar.
Kursusmateriaal omsluit die aanvanklike beplanning van die jagtog tot by die bewerkte vleis.
Alles word prakties en in die veld aangebied, terwyl kampvuurstories en
leierskapsontwikkeling om ‘n gesellige vuur, deel van die opleiding uitmaak. Hierdie jaar is die
kursus vir die eerste keer aangebied op die plaas, Wolwekop in die Noord-Kaap. Daar is vir
agt dae in die veld in tente gekamp, gelewe vanuit ‘n veldkombuis, brode in ‘n grondoond
gebak en studente was aktief betrokke by kosmaak en opruim. Die agtien springbokke wat
deur die studente geskiet is, is afgeslag en verwerk tot heerlike boerewors.
Die veilige en oordeelkundige hantering van ‘n vuurwapen vorm ‘n integrale deel van die
opleiding. Elke student moes eers kwalifiseer sodat skietvernuf op hoë standaard was voordat
hulle toegelaat is tot die jagveld.
Met hierdie suksesvolle voltooiing van die kursus kan skoliere geregistreer word as
Toegewyde Jagter. Hiermee word Suid- Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging se opregte
dank uitgespreek aan die vele instansies en privaat donateurs wat op ‘n gereelde basis
bydraes maak om ons jeug beter toe te rus om beredeneerde en sinvolle besluite te kan neem.
Die blootstelling ontwikkel nie net besluitneming wat ons natuurlike hulpbronne raak nie, maar
ook leierseienskappe wat toekomstige leiers skep.
Ons dank aan Fermi Meyer (George) as leier van die kursus en mede-mentors, Wilhelm
Zietsman (Riversdal), Ferdi Boll (Blanco), Len Nel (Mosselbaai), Christo Engelbrecht
(Mosselbaai), Bennie Botha (George). Johryn en “Ouma” vir al die vooraf reëlings en die opstel
en beplanning van die spyskaart – die studente sal nog lank praat van die lekker kos wat daar
uit die veldkombuis bedien is! Laaste maar nie die minste nie, ook spesiale dank aan Johan
Jooste en sy vrou Tina vir hul gasvryheid en gebruik van hul plaas en die gebruik van fasiliteite
tydens slag van springbokke.
Vir inligting rakende junior opleiding kan die SJB kantoor te Diaz Strand gekontak word by
044-6952319 of stuur ‘n e-pos aan of kontak Fermi Meyer (die
SJB-bestuurder verantwoordelik Junior Opleiding) 072 444 8236.