Boogjag


Boogskietdae word deur die jaar aangebied waar daar op 2D teikens geskiet word. Verskillende skietoefeninge word aangebied.

Read more...
Boogjag, Training Fri, 25 Jan 2019