Senior jagopleiding


Senior Jagopleiding - CHASA Kursus, Training Fri, 25 Jan 2019

Senior opleiding vorm ‘n belangrike deel van SJB se aktiwiteite. Die Vereniging streef daarna om sy lede toe te rus m.b.t. jagetiek en wapenveiligheid.

Read more...