Senior jagopleiding


Senior Jagopleiding - CHASA Kursus, Training Fri, 25 Jan 2019

Senior opleiding vorm ‘n belangrike deel van SJB se aktiwiteite. Die CHASA kursus word 3 keer per jaar aangebied en persone kan aansoek doen vir toegewyde jagterstatus en/of toegewyde sportskutstatus indien hulle die kursus suksesvol voltooi het.

Read more...