Senior jagopleiding


Senior opleiding vorm ‘n belangrike deel van SJB se aktiwiteite. Die Vereniging streef daarna om sy lede toe te rus m.b.t. jagetiek en wapenveiligheid.

Read more...
Senior Jagopleiding - CHASA Kursus, Training Fri, 25 Jan 2019