Nasionale diploma wildplaasbestuur


Wildplaasbestuur Diploma, Training Fri, 25 Jan 2019

Die NMMU versoek dat ‘n advertensie oor hul kursus in Wildplaasbestuur, soos hierbo in die aangehegte dokumente uiteengesit, aan lidverenigings gestuur word met die versoek om dit op hul webbladsye te plaas.

Read more...