Trofeemeting


Trofeemetings word gedoen tydens die laaste Chasa kursus van die jaar (Oktober-maand).  Gedurende hierdie geleentheid moet die lid sy trofee na die lokaal bring waar opgeleide meters die meting sal waarneem.  Die nodige dokumentasie wat betrekking het op die trofee sal tydens die meting voltooi word.  ‘n Trofee wat gebring word om gemeet te word moet behoorlik droog wees en nie onaangename reuke afskei nie.

Van tyd tot tyd bestaan daar ‘n behoefte om nuwe meters op te lei a.g.v. die feit dat bestaande meters uitree of deur een of ander rede nie meer met hulle taak kan voort gaan nie. Om hierdie leemte te vul sal daar dan ‘n kursus aangebied word, die datum van so ‘n kursus sal op die kalender aangedui word en belangstellendes moet dan die kantoor ‘n maand voor die aanvang van die kursus in kennis stel van hulle voorneme om die kursus by te woon.

Trofeemeting is al deel van SJB se aktiwiteite vanaf die stigtigsjare en lok baie belangstelling uit. Gedurende die Algemene Jaarvergadering word daar wisseltrofeë en sertikikate aan die wenners oorhandig.

Kontakpersoon:
Flip Coetzee
Tel: 082 925 0779

Fri, 25 Jan 2019