Boogjag


Boogskietdae word deur die jaar aangebied waar daar op 2D teikens geskiet word. Verskillende skietoefeninge word aangebied:
Skietafstande wissel van 5m tot 40m

Groepering skiet, Skiet op onbekende afstande, Tydskiet, die doel is dat die jagter moet leer hoe om afstand te bepaal, hoe ver die teiken van hom is en om onder stres te kan skiet. Geleentheid word ook gegee om jou boog in te stel en om mekaar uit te daag om oor langer afstande te skiet. (Big Brag)

Tydens elke skietdag is daar geleentheid vir belangstellendes on vrae te vra en selfs ‘n pyl of twee te skiet.

Ons onderneem ook skiet dae na ander Klubs. (Forrest Archery)

CHASA - kursus vir boogjag kan aangebied word indien daar genoeg belangstelling daarvoor is.

Kontakbesonderhede
Len Nel
len@e-remco.co.za
082 456 8159

Fri, 25 Jan 2019