Senior Jagopleiding - CHASA Kursus


Senior opleiding vorm ‘n belangrike deel van SJB se aktiwiteite. Die Vereniging streef daarna om sy lede toe te rus m.b.t. jagetiek en wapenveiligheid.

Die CHASA kursus word 3 keer per jaar aangebied en persone kan aansoek doen vir toegewyde jagterstatus en/of toegewyde sportskutstatus indien hulle die kursus suksesvol voltooi het.

  • Handwapen opleiding & die Tyro kursus word ook van tyd tot tyd aangebied.
  • Vleisverwerkingskursus vind een keer per jaar plaas

Om laasgenoemde doelwitte te bereik word daar op ‘n gereelde grondslag verskeie kursusse aangebied. Een van die kursusse wat aangebied word is die CHASA senior jagbekwaamheidskursus. Genoemde kursus dek ‘n wye spektrum van aktiwiteite, nl. spoorsny, wapenveiligheid, hantering van ‘n trofee, etiese jag en vele meer. Dit is ‘n tweedag-kursus wat oor naweke aangebied word. Slegs opbetaalde lede het toegang tot die kursus. Alle opbetaalde lede van SJB word aangemoedig om die kursus te deurloop ten einde hulle toe te rus as etiese en bekwame jagters. Dit is die hoofdoel van die kursus.
Die CHASA kursus bestaan uit ‘n teoretiese en praktiese skiet-gedeelte. Die slaagsyfer vir die teorie is 70% en 27/45 vir die praktiese skietgedeelte. Dit is ‘n 9-skoot skiettoets oor afstande van 200, 100 en 50 meter. Persone wat beide teorie en skiettoets slaag, ontvang ‘n CHASA SENIOR JAGBEKWAAMHEID SERTIFIKAAT.

Slegs opbetaalde lede wat die CHASA kursus volledig geslaag het kan deur die Vereniging aansoek doen vir Toegewyde Jagters Status. Aansoek om as Toegewyde Jagter geregistreer te word kan ook op enige latere stadium gedoen word na gelang van behoefte m.b.t. getal vuurwapens in besit. (meer as vier) Dit is nie verpligtend om as toegewyde jagter te registreer as ‘n persoon minder as vier vuurwapens besit nie. ‘n TOEGEWYDE JAGTER SERTIFIKAAT word uitgereik.

Ander kursusse wat aangebied word is die opleiding van baanoffisiere, trofeemeting, herlaai, veerwild en vleisverwerking.  Skietdae word gereeld gehou om lede se skietvernuf op standaard te hou.

Kontakpersoon:
Flip Coetzee
082 925 0779

Fri, 25 Jan 2019