Junior Jagopleiding - Nasionaal erkende kursus met CHASA junior jagopleiding


SJB se misie is om die toekoms van jag te verseker en een van die sleutelelemente van die strategie om dit te bereik, is om by ons jeug ‘n belangstelling in die natuur te vestig en te sorg dat juniors tot die geledere van jagters toetree en om by nuwe jagters ‘n gemeenskaplile kultuur van etiese jag te kweek.  Junior jagopleiding word op die volgende maniere aangebied.

JUNIOR VELDOPLEIDING:  (VELDSKOOL)

Minimum ouderdom seuns en dogters:  10 jaar. Slegs laerskoolleerders.

Naweekkamp gedurende Aprilvakansie elke jaar.

Tydens hierdie kamp word kinders blootgestel aan verskeie veldaktiwiteite bv. kamp, stap, voëlkyk, natuurbewaring, jag en vele meer ten einde hulle te help om reeds op vroeë ouderdom keuses te kan maak rondom gesonde maniere van ontspanning. Verder word hulle geleer hoe om tydens noodsituasies in die veld op te tree. Leierskapsontwikkeling vind deurlopend plaas.

JUNIOR JAGOPLEIDING:

 • Die kursus word aangebied in twee modules oor ‘n tydperk van twee jaar.
 • Minimum ouderdom van juniors is 14 jaar. ( hoërskool )
 • Nasionaal erkende kursus met CHASA junior jagopleiding – sertifikaat.
 • Die veldskool word een keer per jaar aangebied vir laerskool leerders.
 • ‘n Junior Skietkliniek word vir laerskool & hoërskool leerders aangebied. Daar word klem gelê op vuurwapenveiligheid en die kinders doen ook ‘n praktiese skiet met .22’s

MODULE EEN:  ( SKIETOPLEIDING )

 • Drie dae intensiewe skietopleiding met .22’s en jagkalibers.
 • Aangebied onder veldskiet – omstandighede.
 • Praktiese CHASA skiettoets op rooibokteiken met 35/45 slaagsyfer (75%)
 • SJB Junior skietopleiding sertifikaat.
 • Juniors moet skietopleiding suksesvol aflê vir toelating tot jagopleiding.

MODULE TWEE:  ( JAGOPLEIDING )

 • Agt dae (reistyd uitgesluit) intensiewe praktiese jagopleiding in die Kalahari.
 • Skietafronding met jagkalibers.
 • Elke junior moet springbok self skiet, ontwei, afslag en bewerk.
 • Praktiese vleisverwerking en verpakking.
 • Mondelinge evaluasie.
 • CHASA reik sertifikaat uit. ( finale erkenning)

MENTORJAG:

 • Kursus word opgevolg met ‘n jag gefasiliteer deur SJB die volgende jaar.
 • Junior se jagvaardigheid word gemonitor en afgerond  onder toesig van mentor.

Kontakpersoon junior opleiding:
Fermi Meyer
Selfoon bedags: 072 444 8236
E – pos: fermi.meyer@gea.com

Fri, 25 Jan 2019