Wouter de Vos Skietbaan


Lede moet daarop let dat die Wouter de Vos Skietbaan nié die eiendom van SJB is nie. Daarom is dit belangrik dat almal wat die skietbaan gebruik die reëls moet respekteer en help om hierdie voorreg ten alle koste te beskerm.  

 

 • Slegs opbetaalde lede van SJB met ‘n genommerde sleutel van die toegangshek, het toegang tot die skietbaan. Sleutels is verkrygbaar by die SJB kantoor in Voorbaai teen R50.00 elk. Elke sleutelnommer is gekoppel aan die naam van die betrokke lid.
 • Tarief  vir opbetaalde lede is R30.00 per keer; betaalbaar in kontant by die hek, georganiseerde skietdae uitgesluit.
 • Voltooi die voorgeskrewe dokumentasie noukeurig in die boek by die hek. Let daarop dat die sleutelnommer ook aangeteken moet word, tesame met naam en lidnommer.
 • Indien bogenoemde reëls noukeurig nagekom word, sal besoeke as aktiwiteite erken word en kan so aangeteken word op toegewyde jagters-aktiwiteitskaarte. 
 • Nie-lede mag die skietbaan gebruik slegs wanneer vergesel deur ‘n opbetaalde lid van SJB. Tarief vir nie-lede is R100.00. Lid aanvaar volle verantwoordelikheid vir die gedrag en optrede van sodanige persoon. 
 • Sleutels mag nie uitgeleen of gedupliseer word nie.
 • Toegangshek moet te alle tye gesluit wees, ook terwyl skietbaan gebruik word.
 • Indien ‘n sleutel verlore raak, moet dit onmiddellik aan die kantoor gerapporteer word.
 • Gebruik slegs toegangspaaie en gemerkte parkeerplekke, veral as dit nat is.
 • Maak seker dat daar nie beeste of ander diere op die skietbaan is nie. Respekteer die lewe van mens en dier.
 • Moenie na klippe, toerusting,boomstompe, stene en pale skiet nie.
 • Gebruik eie teikens en verwyder na gebruik daarvan.
 • Gebruik vullisdromme vir leë patroonhouers, doppe, sigaretstompies en ander rommel.
 • Gebruik van alkohol op die skietbaan-area is verbode.
 • Hou toilette skoon.        
 • Geen toerusting mag verskuif of verwyder word nie.
 • Skietbaan is gesluit op Sondae en geestelike vakansiedae.
 • Skietbaan is gesluit tussen ‘n halfuur na sononder en ‘n halfuur voor sonop.
 • Almal betree en gebruik die terrein op eie risiko.
 • Veiligheidsreëls  soos op skietdae, is te alle tye van toepassing.
 • Meld alle ongeruimdhede onmiddellik aan. Kantoorure: 044 695 2319.  Na-ure: 083 306 2498.

Ons maak staat op almal se samewerking.

SJB Bestuur.

Fri, 25 Jan 2019