Wouter de Vos en Frans Joubert skietbaan


Dit is belangrik dat almal wat die skietbaan gebruik die vrywaring in die registerboek onderteken het en reëls op kennisgewingborde GELEES EN VERSTAAN HET, alvorens enige vuurwapens hanteer en die skietpunt-area betree word.

 • Slegs opbetaalde lede van SJB met ‘n genommerde sleutel van die toegangshek, het toegang tot die skietbaan. (Sleutels kan aangekoop word teen R70 by die SJB kantoor). Elke sleutelnommer is gekoppel aan die naam van die betrokke lid. Indien u versuim om ledegeld te betaal, moet die sleutel ingehandig word by die SJB kantoor.
 • Tarief vir opbetaalde lede is huidiglik R50-00 per skut; betaalbaar in kontant by die hek, georganiseerde skietdae (indien tarief verhoog sal dit dmv kennisgewing by baan aangedui word)
 • Voltooi die voorgeskrewe dokumentasie noukeurig in die boek by die hek voordat die skietbaan betree word. U handtekening is verpligtend, want dit onderskryf die vrywaringsvorm wat saamloop met die Maak seker dat u die vrywaring bo-aan die register lees en verstaan. Let daarop dat die sleutelnommer ook aangeteken moet word, tesame met naam en lidnommer IN DRUKSKRIF.
 • Indien bogenoemde reëls noukeurig nagekom word, sal besoeke as aktiwiteite erken word en kan so aangeteken word op toegewyde jagters-aktiwiteitskaarte.
 • Nie-lede mag nie die skietbaan gebruik nie, behalwe op georganiseerde skietdae.
 • Sleutels mag nie uitgeleen of gedupliseer word nie.
 • Toegangshek moet te alle tye gesluit wees, ook terwyl skietbaan gebruik word.
 • Indien ‘n sleutel verlore raak, moet dit onmiddellik aan die kantoor gerapporteer word.
 • Gebruik slegs toegangspaaie en gemerkte parkeerplekke, veral as dit nat is.
 • Maak seker dat daar nie mense,beeste of ander diere op die skietbaan is nie. Respekteer die lewe van mens en dier.
 • Moenie na toerusting, afstandborde, kennisgewingborde, boomstompe, stene en pale skiet nie.
 • Gebruik eie teikens en verwyder na gebruik daarvan.
 • Gebruik vullisdromme vir leë patroonhouers, doppe, sigaretstompies en ander rommel.
 • Gebruik van alkohol op die skietbaan-area is verbode, al het jy klaar geskiet.
 • Slegs gelisensiërde vuurwapens mag gebruik word.
 • Hou toilette skoon.
 • Geen toerusting mag verskuif of verwyder word nie.
 • Skietbaan is gesluit op Sondae, geestelike vakansiedae en tydens kursusse of opleiding (sien almanak).
 • Skietbaan is gesluit tussen ‘n halfuur na sononder en ‘n halfuur voor sonop.
 • ALMAL BETREE EN GEBRUIK DIE TERREIN OP EIE RISIKO.
 • Veiligheidsreëls soos op skietdae, is te alle tye van toepassing.
 • Juniors mag skiet in teenwoordigheid van wettige ouer of voog. Sy/haar naam moet in die registerboek ingeskryf word en ouer/voog moet namens die junior teken. Juniors skiet gratis.

Skryf in : Jr.  Gesinslede en vriende mag die lid vergesel, maar mag nie die vuurwapens hanteer nie.

 • Meld alle ongeruimdhede onmiddellik aan. Kantoorure: 0446952319.Na-ure: 0833062498/0825737729

Ons maak staat op almal se samewerking.

 

SJB Bestuur

Thu, 14 Mar 2019